Jakie kroki może podjąć kancelaria antywindykacyjna, by pomóc dłużnikowi?

Jakie kroki może podjąć kancelaria antywindykacyjna, by pomóc dłużnikowi?

Problemy z zadłużeniem dotykają wielu osób – zarówno prywatnych, jak również prowadzących działalność gospodarczą. Fakt zadłużenia nie oznacza przy tym, że dłużnik nie ma żadnych praw. W ich dochodzeniu pomóc może kancelaria antywindykacyjna.

Czym jest kancelaria antywindykacyjna?
Kancelarie prawne bardzo często oferują usługi skierowane zarówno do wierzycieli, jak również do dłużników. Te z nich, które koncentrują się na pomocy dłużnikom, nazywane są kancelariami antywindykacyjnymi.

Dzięki wsparciu kancelarii zajmujących się antywindykacją dłużnicy mogą uzyskać dostęp do pełnej gamy usług prawnych. Nie należy przy tym mylić kancelarii andywindykacyjnych z firmami oddłużeniowymi. Te drugie mogą być założone przez każdą osobę – także bez wykształcenia prawniczego i skupiają się na pomocy w oddłużeniu. Kancelaria antywindykacyjna z kolei zatrudnia prawników, na przykład radców prawnych, adwokatów, dlatego zakres jej pomocy jest szerszy.

Jakie usługi może zaoferować kancelaria antywindykacyjna?
Prawnicy pracujący w kancelariach tego rodzaju służą wsparciem zarówno na etapie postępowań przedsądowych, jak również w trakcie spraw toczących się w sądach oraz przy postępowaniach egzekucyjnych, w tym komorniczych.

Przykładowe czynności prowadzone przez kancelarie antywindykacyjne:
– wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty
– wznowienie postępowania przed sądem
– negocjowanie z wierzycielem
– przygotowywanie zażaleń w postępowaniach dotyczących nadania klauzuli wykonalności
– zaskarżenie czynności komornika
– reprezentacja dłużnika przed sądem
– pomoc przy ogłoszeniu upadłości

Oferująca kompleksowe usługi prawne kancelaria antywindykacyjna może zapewnić wsparcie w polubownym rozwiązaniu konfliktu pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, ale może także pomóc mu w ochronie jego praw, gdy są one naruszane.

Wobec tego w sytuacji, gdy pomocy wymaga osoba zadłużona, najlepszym wyborem będzie kancelaria antywindykacyjna, której prawnicy posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu spraw w imieniu dłużników.

Artykuł powstał we współpracy z https://kancelaria-antywindykacyjna.com

Dodaj komentarz