Jak dostać kredyt rolniczy?

Jak dostać kredyt rolniczy?

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga czasem zastrzyku dodatkowych pieniędzy. Większość rolników, którzy znajdą się w takiej sytuacji zwraca się do banku o kredyt. Wszyscy potencjalni kredytobiorcy przechodzą w bankach procedurę sprawdzania zdolności kredytowej. Procedura ta nie omija także rolników. Pojawia się w związku z tym pytanie: jak dostać kredyt rolniczy?

 

Zdolność kredytowa

Spora część banków, które działają w naszym kraju z góry zastrzega, że nie udziela kredytów rolnikom. Te, które decydują się na ich udzielanie sprawdzają ich zdolność kredytową na podstawie wystawione przez Urząd Gminy zaświadczenia o dochodach osiąganych z gospodarstwa rolnego. W zaświadczeniu tym podawana jest liczba tak zwanych hektarów przeliczeniowych. W większości banków, które decydują się na udzielanie kredytów rolników wymagane są także dodatkowe zaświadczenia. Są to potwierdzenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz z Urzędu Skarbowego, że potencjalny kredytobiorca nie zalega ze składkami i podatkiem. Do tego sprawdzane są także stałe, co miesięczne wydatki.

Rodzaje kredytów, które mogą otrzymać rolnicy

Rolnicy, którzy posiadają odpowiednią zdolność kredytową mogą ubiegać się w banku o przyznanie kredytu:
inwestycyjnego. Kredyty inwestycyjne dla rolników bardzo często są oferowane z dopłatą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Część odsetek w przypadku kredytu z dopłatą ARiMR jest spłacana przez Agencją, a część przez rolnika;
kredyt hipoteczny. To kredyt długoterminowy zabezpieczony poprzez hipotekę. Kredytów tych udzielają zarówno banki komercyjne jak i spółdzielcze. Najczęściej udzielane są na zakup nieruchomości;
pożyczki hipotecznej. Środki z pożyczki hipotecznej mogą zostać przeznaczone na dowolny cel. Bardzo często pieniądze z pożyczki rolnicy przeznaczają na zakup ziemi lub nowych maszyn rolniczych. Okres kredytowania jest krótszy niż w przypadku kredytu hipotecznego;
obrotowego. Środki z tego kredytu mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności. Rolnik może je przeznaczyć na przykład na zakup paliwa do maszyn rolniczych, materiału siewnego, pasz. W przypadku kredytu obrotowego banki stosują uproszczoną procedurę rozpatrywania wniosków kredytowych złożonych przez rolników.

Gdzie najłatwiej jest dostać kredyt rolniczy?

Rolnicy, którzy planują zaciągniecie kredytu w w pierwszej kolejności powinni składać wniosek kredytowy w jednym z licznych banków spółdzielczych. Zdecydowana większość klientów banków spółdzielczych to rolnicy. Mogą oni liczyć na specjalne, bardziej korzystne warunki kredytowania. W bankach spółdzielczych każdy rolnik, który ma odpowiednią zdolność kredytową może złożyć wniosek o przyznanie każdego rodzaju kredytu z tych, które wymieniliśmy wyżej. O kredyt rolnicy mogą ubiegać się także w bankach komercyjnych, ale (jak zaznaczyliśmy wcześniej) nie wszystkie spośród działających w naszym kraju decydują się na przyznawanie kredytów osobom, które osiągają dochody z gospodarstwa rolnego. O kredyt rolnicy mogą ubiegać się także w instytucjach pośrednictwa finansowego.

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przez akademiarolnika.pl – blog specjalizujący się w tematyce finansów rolniczych.

 

1 thought on “Jak dostać kredyt rolniczy?”

Dodaj komentarz