Cena ropy naftowej – Kiedy będzie poprawiał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Czy na ropie da się zarobić

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie wymieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są obecnie dla wielu inwestorów istotniejszym składnikiem wchodzącym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane finansowe, lub i ruchy na rynkach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie wymieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej rodzi się, że powyższe zdanie jest mocne. Nie wymaga to być ale zawsze prawda.

Na wartość ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany podaży i popytu. Prognoza zawsze jest kompromis pomiędzy jawą i wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom szerokie szansie.

Ropa naftowa już z kilku dziesięcioleci jest często stosowanym środkiem na świecie, oraz jej cena stanowi znaczny zysk na światową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy rozwoju ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W niniejszym artykule przeanalizujemy, jakiego rozwoju cen czarnego złota możemy oczekiwać w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, kiedy również sygnałom technicznym, jakie można odczytać z wykresów.

Czym stanowi ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z listy lepką cieczą o wielkim zastosowaniu. Jest stosowana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie choćby w sektorze spożywczym. W bliskim produkcie skoncentrujemy się oczywiście przede wszystkim na ropie naftowej stosowanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej dzielą się pod względem sklepu i konkretne klienty mogą liczyć ponad sto różnych węglowodorów. Proporcje w których dane momenty dostają się w znacznej ropie naftowej decydują o jej postaciach i zaletach. Ważnym wskaźnikiem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Wysoka zawartość siarki jest powszechnie niekochana i przydatne są dalsze operacje w ciągu rafinacji przynoszące jej uniknięciu. Dlatego też surowa, lekka ropa jest wartościowsza niż kwaśna. Oprócz tego mieszka i większy popyt na prostsze warianty, takie jak benzyna, co robi, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na wielką ropę naftową rośnie w produktu wyższego popytu na olej napędowy, najwyższa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo że ostatnie dwa typy nie osiągają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako materiał na rynkach walutowych. Najczęstszą i najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym typem jest ropa Brent. Wszystek rodzaj ropy naftowej ma nasza własną, swoją cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest wszechstronnie wykorzystywana w amerykańskich rafineriach i widziana za ważny miernik cen ropy. WTI to miła ropa naftowa o wysokim wskaźniku gęstości API i z ograniczoną zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zderzeniu z wodą. Ropą WTI handlują na znaczną moc koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji dokonuje się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – zaraz po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, a jak handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje prace futures ze łączącym się terminem przygotowania są automatycznie zamykane, żeby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Większość tego typu ropy wydobywa się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Znajdują się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do pełnych obszarów w stanach Zjednoczonych. WTI jest istotnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych natomiast na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla przedsiębiorców w ropę naftowym że stanowić więc interesujące śledzenie zasobów ropy powiązanej z źródła w Cushing. Poziom zasobów ogłaszany istnieje w jakąkolwiek środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest istotnym elementem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce także na Środkowym Wschodzie. Nazwa uznaje się od pola naftowego Brent na Morzu Północnym. To miejsce naftowe, przylegające do spółki Royal Dutch Shell, było niegdyś jednym z najbardziej ekonomicznych pól naftowych w Znaczącej Brytanii, ale większość odwiertów została z tego momentu zwolniona z obsługi.

Korelacja pomiędzy wzrostem cen tych dwóch futures jest poważna, przynajmniej w ubiegłych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w jakiej ropa Brent stanowiła o ponad 10 USD większa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi aktualnie około 6 USD. Różnice te wykonane są przez oferta i popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące że stanowić postępowanie na spread (różnicę w cenie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową stale rośnie. Czy rośnie i podaż?
Popyt na ropę naftową rośnie z dziesięcioleci, a cena ropy nie istnieje na ostatnim poziomie w relacji. Również nie wszystkie spółki aktywnie wykonujące w obecnej branży optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej łączą się na stałych alternatywach, oraz wielu producentów ropy naftowej w ostatnim czasie znacząco obniżyło nasze inwestycje w tamte pola naftowe.

Zapasy ropy naftowej wbrew to jeszcze rosną, tak jedno jak produkcja. Produkcja często pochodzi jednak z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokat w następnych stronach światach zostało wycofanych ze względu na rozwój wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w ścisłą ropę są zagrożone także ze względu na bardziej skuteczną politykę klimatyczną.

Co w ubiegłych latach zajmowałoby prestiż na wartość ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest przekonana, że w następujących latach zarówno wzrost gospodarczy, kiedy również popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają jednak także opinię na ostatnie, że na zbycie jest już wiele innych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa pozyskiwana jest tu często z gleby. Łupkowa rewolucja rozpoczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu cen ropy.

Ów sposób wydobycia ropy był wówczas zyskowny, mimo wysokich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak wielkie było się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na zbycie pojawiło się dużo nowych spółek naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje więcej niż praca ropy na Środkowym Wschodzie. Końcem tego istniał spadek cen ropy z jakiś 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na początku 2016 roku.

OPEC miała nadzieję, że w obecny styl zniszczy producentów ropy łupkowej, co jednak się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali popularniejsze i znacznie funkcjonalne procedury wydobycia, więc teraz są w bycie osiągać zyski nawet przy mniejszej cenie ropy naftowej. Dla tej linie ekstrakcji ropy widoczna istnieje droga szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu już działać na wzrost/spadek cen, pomimo że częsty są to odpowiednio małe spółki. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co liczy poziom nieobserwowany z początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może wrócić do poziomu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wysoce, wzrost produkcji ropy łupkowej stanowi pewnym z powodów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na krótko spadła do jakiś 30 USD za baryłkę, ale dziś jest znaczona na pokładzie około 50 USD za baryłkę. W poznaniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można już rozwijać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Działa więc ostatnim, że cena ropy nie może już szybko mieć wyższych stopni. Nawet niewielki wzrost cen ropy wykonywa w klubie z tym do szerszej podaży na zbycie. Złoża łupkowe dzielą się zresztą z zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego wskazane są większe inwestycje w charakterze alokacji nowych złóż i mieszkania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki współczesnym metodom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, też są jednak niezbędne do dotrzymania tempa żyjącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę że będzie rósł aż do 2025 roku oraz ogólnie długoterminowo utrzymuje się na wielkim stopniu.

Później popyt będzie sukcesywnie spadać, a tempo tego spadku będzie w niespotykanym stopniu chciałoby na powstaniu alternatywnych źródeł energii. Jak chociaż nie będą uznawały znaczenia nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że nowa produkcja ropy może w obecnym roku osiągnąć cel kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, że w następujących dziesięcioleciach wskazane będą całe inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Gdy tylko zostaną poznane nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt prac że ujawnić się wysoce niż w obecnym roku.

Liczy się, że w przypadku nowych złóż i (dotychczas) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe wartości około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC przeciwko temu kobieta się ograniczyć produkcję, żeby utrzymać ceny ropy na rozsądnym poziomie. Powodem tego stanowi fakt, że grupę tych krajów czerpie z coś większych, a przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w procesie najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tegoż nie zrobią, oferta na zbycie będzie słaba.

Producenci ropy łupkowej w ubiegłych latach w treści zainwestowali dość duży kapitał, by zaspokoić stale rosnący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt stale rośnie mimo rosnącej ilości aut elektrycznych. OPEC pisze, że zwłaszcza olbrzymia ekspansja transportu lotniczego idzie do zwiększenia popytu na ropę naftową, którego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Z momentu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Wybiera to osiągnąć poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji wprowadzone przez kraje OPEC. Niemniej, nie całe te tereny przestrzegają owego porozumienia – na dowód Iran i Irak. Z drugiej części USA również własne kraje stale produkują jeszcze dużo ropy naftowej, co robi, że jej cena mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, płacąc się na okresie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w historii?
Kurs cen ropy na odległości lat z 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie wzrosła w 2004 do poziomu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny rozwój ceny. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W sezonie kryzysu finansowego cena spadła do jakiś 40 USD za baryłkę. Zaraz po tym stanęło jej utrwalenie na pokładzie ponad 100 USD za baryłkę i cena zakończyła się w miejscowościach tego zakresu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do poziomu około 30 USD za baryłkę. W ubiegłych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego rozwoju ceny ropy naftowej można czekać w 2020 roku?
Przewidywanie rozwoju ceny w przypadku ropy naftowej stanowi wyjątkowo złożone. Wartość ropy chce z ogromnej ilości czynników finansowych oraz rozwoju tej branży. Na wartość ropy oddziałują i wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju podaży i popytu. Wpływy geopolityczne są jednak równie istotnym składnikiem w przypadku zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest formą ONZ, wykorzystującą się transportem na pełnym świecie. Prosi ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie musiał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez wejście na paliwa z mniejszą zawartością siarki. Przepisy IMO stworzą poprzez ostatnie skuteczne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na produkowany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na wartości oraz dostępność paliw, których dotyczą. Liczy się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie traktowało dalekosiężny nacisk na światową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do rozwoju presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak także na przykład na ceny biletów lotniczych.

Jak można inwestować w ropę naftową?
Na wartość ropy można odpowiadać na parę rodzajów, które obecnie stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej osiągalne dla deweloperów są kontrakty futures na swobodną, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Dane na fakt cen tych związków są przydatne w LYNX w czasie rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te możliwości odnośnie kursów wymiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w następującej walucie).

Jak tegoż nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co oznacza, że pewien kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa wynosi więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niechciane, platforma handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, że było dołączyć do realizacji fizycznego dostarczenia.

Drogi i certyfikaty turbo
Drogi i certyfikaty turbo to dodatkowe derywaty dające ci działać na wahania ceny ropy naftowej. Produkty te możesz właśnie kupować oraz oferować za pośrednictwem sieci handlowej LYNX. Tymi wynikami często handluje się przy wykorzystaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy wziąć ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może działać na wartość ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które dotyczą w obecnej dziedzinie.

ETF, które poszukują cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w akcje ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w akcje ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować jeszcze w akcje spółek naftowych, aby być obowiązkowym w sfery naftowej. Zatem w prosty sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale również potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek aktywnych w sfery naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj także: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Jako już sygnalizowaliśmy: często w przypadku towarów trendy nie zawsze tworzą pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy mogą stanowić niezwykle szybkie. Obecnie trend jest trochę spadkowy. Jednak nic takiego jak jedne prognozy na giełdzie nie istnieje.

Gdy będziemy myśleć, że zaufania i nadzieje, które podnosiły cenę ropy na momencie roku, teraz są za nami, a rzecz jest aktualnie coraz bardziej negatywna, cena ropy w następujących miesiącach może daleko się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje morze możliwości handlu na ropie naftowej, zarówno za pośrednictwem kontraktów futures lub akcji producentów ropy na naszych giełdach. To odpowiada swym użytkownikom wysoki wolumen obrotu i mały spread.

Niezależnie z tego czy wcielasz się tradingiem, czy jesteś inwestorem długoterminowym, możesz wygrać z ważnej oferty LYNX, ponieważ umożliwiamy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, albo na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w czasie rzeczywistym, korzystając z swoich profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj więc z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie interesujące materiały edukacyjne oraz profesjonalne webinary w zakresie handlu na możliwościach, pracach oraz platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

Dodaj komentarz